O programu

BeoBalet je osmislio svoj autentični program i metodiku rada. Nastojimo da naš program podsticajno deluje na sveukupan razvoj deteta. BeoBalet podrazumeva multidisciplinarni pristup, koji se odnosi na edukaciju u oblasti baleta, muzike, glume, joge i gimnastike.

Program obuhvata: gimnastiku, klasični balet, stav i držanje tela, plesne korake i figure, sekvence modernog baleta, koreografije, improvizacije i radionice (hora, muzičke teorije, glume, joge i gimnastike).

Program je koncipiran tako da prati uzrast dece. Naše grupe su formirane prema uzrastu, sposobnosti i predznanju dece, dok su nastavni silabusi podeljeni na početne i napredne.

Balet za decu:

  • Predškolsi baby – 3 i 4 godine
  • Predškolski mini – 5 i 6 godina
  • Osnovni – 7 i 8 godina
  • Napredni I – 9 i 10 godina
  • Napredni II i III – od 11 do 15 godina

BeoBalet benefiti baletskog obrazovanja

Svi časovi baleta su prilagođeni uzrastu balerina, pa su tako osmišljeni i fizički intenzivni časovi. Balet poboljšava mišićnu snagu, fleksibilnost i obim pokreta. Časovi takođe poboljšavaju koordinaciju, ravnotežu, ispravljaju loše držanje tela i osvešćuju fizičku samokontrolu. Takođe, vežbe koje uključuju skakanje mogu poboljšati izdržljivost i ukupno zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Balet poboljšava mentalno i emocionalno zdravlje dece. Časovi klasičnog baleta ulivaju osećaj ponosa i dostignuća, što može da poveća samopouzdanje deteta. Kako deca napreduju i prelaze u komplikovanije kombinacije pokreta, tako osećaju više samopouzdanja, što mogu preneti na druge oblasti života. Baletski nastupi oslobađaju decu od osećaja stidljivosti i smanjuju njihove strahove u vezi javnog nastupa i izražavanja.

Balet je kombinacija pokreta, muzike i određenog performansa. Upravo kroz ovu kombinaciju deca poboljšavaju svoju percepciju i spoznaju koja uključuje: pažnju, pamćenje i učenje. Takođe, razvijaju pažnju i koncentraciju. Ovo su veštine koje će vašim devojčicama koristiti u budućnosti u svim oblastima života.

Polaznice se uvode u čarobni svet BeoBaleta, gde će kroz mnogobrojne nastupe, smotre i takmičenja imati priliku da iskažu i razviju osećaj za balet, ali i sve druge umetnosti. Deca u okviru našeg programa stiču INDIVIDUALNOST, SAMOPOUZDANJE, KREATIVNOST, BOLJU MOTORIKU, KOORDINACIJU I KOMUNIKATIVNOST.